Θέλουμε τη γνώμη σας

Περιηγηθείτε στο ιστολόγιο. Δείτε τι σας αρέσει και τι όχι. Σχολιάστε και προτείνετε ελεύθερα.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣΟι συνδρομές του Συλλόγου αποτελούν το κύριο μέρος των εσόδων του. 

Μέχρι πέρσι μόνο το 70% των γονέων πλήρωνε τις συνδρομές του.
Φέτος θέσαμε σαν στόχο να πληρώσουν όλοι, γι αυτό αποφασίσαμε τα εξής:
  1. Η συνδρομή είναι 10 Ευρώ ανά παιδί το έτος.
  2. Η συνδρομή γίνεται 15 Ευρώ όταν πρόκειται για  2 ή περισσότερα παιδιά (π.χ. 2 ή 3 ή 4 παιδιά -> Σύνολο συνδρομής 15€ ) .
  3. Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται το αργότερο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου κάθε έτους.
  4. Πληρώστε την συνδρομή σας στην Ταμία, ή στο Κυλικείο, ή εναλλακτικά βάλτε τα χρήματα στον φάκελο που θα σας μοιραστεί - συμπληρώστε όνομα και επιστρέψτε τα στο ειδικό κουτί στο σχολείο. Θα σας δοθεί απόδειξη.
  5. Οσοι δεν πληρώσουν την συνδρομή τους χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε δραστηριότητες του Συλλόγου, καθώς και το δικαίωμα ψήφου στις διαδικασίες.