Θέλουμε τη γνώμη σας

Περιηγηθείτε στο ιστολόγιο. Δείτε τι σας αρέσει και τι όχι. Σχολιάστε και προτείνετε ελεύθερα.

ΣΚΟΠΟΙΒασικοί σκοποί του Συλλόγου, όπως αναφέρονται στο καταστατικό:
1. Η μελέτη και προβολή των προβλημάτων του σχολείου και ο συντονισμός της δράσης όλων των γονιών για τη λύση τους.
2. Η ανάπτυξη και, εκσυγχρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας.
3. Η πλήρης εφαρμογή της δωρεάν παιδείας.
4. Η αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης.
5. Η αναμόρφωση της δομής της εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να παρέχεται ουσιαστική γενική μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις.
6. Η προάσπιση της υγείας των μαθητών με εφαρμογή σύγχρονου θεσμού σχολικής υγιεινής.
7. Η συμπαράσταση στους μαθητές για τη ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας, μέσα και έξω από το σχολείο.
8. Η διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
9. Η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.
10. Η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της ειρήνης.